O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

informuje,

iż w dniu  05.06.2020 r. zakończono rekrutację i dokonano wyboru osoby na stanowisko  Referent ds. administracyjnych. 

Wszystkim aplikującym na w/w stanowisko spółka dziękuje za udział w rekrutacji.