Archiwum Przetargi

Strona główna/Archiwum Przetargi

Rekrutację na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego w Dziale Księgowości Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl Termin składania: 22 grudnia 2020 r. Dział [...]

2021-01-21T13:31:09+00:009 grudnia 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Rekrutację na stanowisko specjalista ds. technicznych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza rekrutację na stanowisko Specjalista ds. technicznych Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl Termin składania: 15 października 2020 r. Dział Kadr Przedsiębiorstwa [...]

2020-12-09T12:14:58+00:0025 września 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowisko referent ds. administracyjnych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  informuje, iż w dniu  05.06.2020 r. zakończono rekrutację i dokonano wyboru osoby na stanowisko  Referent ds. administracyjnych.  Wszystkim aplikującym na w/w stanowisko spółka dziękuje za udział w rekrutacji.         [...]

2020-12-09T12:18:06+00:005 czerwca 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Rekrutację na stanowisko referent ds. administracyjnych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza rekrutację na stanowisko Referent ds. administracyjnych Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl Termin składania: 30 maja 2020 r. Dział Kadr Przedsiębiorstwa [...]

2020-12-09T12:16:34+00:008 maja 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza przetarg na roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul.: Toruńska -Łużycka, Toruńska - Renawa, Słowackiego 21, Piłsudskiego, Ogrodowa oraz Kościuszki 50, 51 i 52 w Kwidzynie. Terminy [...]

2020-05-08T07:46:12+00:0010 marca 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Dostawa rur preizolowanych do sieci ciepłowniczej.

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kompletów montażowych systemu rur preizolowanych do montażu odcinków sieci ciepłowniczej. Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Pan Leszek Dondziak [...]

2020-05-08T07:53:45+00:006 lutego 2020|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Rekrutację na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego

O G Ł O S Z E N I E Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1  ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty finansowo-księgowego w Dziale Księgowości Szczegółowa informacja o treści rekrutacji zamieszczona jest na Tablicy ogłoszeń Spółki oraz na stronie internetowej  www.peckwidzyn.pl Termin składania: 10 stycznia 2020 r. Dział [...]

2020-05-08T07:47:07+00:0019 grudnia 2019|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Wykonanie usług geodezyjnych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA RZECZ NASZEJ SPÓŁKI W ROKU 2020. I. Zakres robót: Wykonywanie inwentaryzacji powykonawczych wybudowanych urządzeń i sieci ciepłowniczych, sporządzanie map do celów projektowych. II. Warunki, które muszą spełnić wykonawcy składający ofertę: posiadanie uprawnień do wykonywania wyżej określonych usług geodezyjnych, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, [...]

2020-05-08T07:45:48+00:0013 grudnia 2019|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej w Kwidzynie I   Informacje Ogólne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie ogłasza sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  zabudowanej działki nr 197 obr. 14 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, dla których Sąd Rejonowy  w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą [...]

2019-11-27T09:05:02+00:0018 listopada 2019|Kategorie: Archiwum Przetargi|

Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej w Kwidzynie I   Informacje Ogólne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie ogłasza sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  zabudowanej działki nr 197 obr. 14 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, dla których Sąd Rejonowy  w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą [...]

2019-10-29T13:25:08+00:008 października 2019|Kategorie: Archiwum Przetargi|
Go to Top