1012, 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10 grudnia 2019|0 Comments

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie Informujemy, iż na [...]

412, 2019

Protokół z sesji otwarcia ofert

4 grudnia 2019|0 Comments

Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych do  postępowania u oddzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego na Wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie   Komisja w [...]

2611, 2019

Komunikat NR 3

26 listopada 2019|0 Comments

KOMUNIKAT NR 3 Nr sprawy 16/TT/IX/2019 Strona internetowa Zamawiającego www.peckwidzyn.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na [...]

2211, 2019

Komunikat NR 2

22 listopada 2019|0 Comments

KOMUNIKAT NR 2 Nr sprawy 16/TT/IX/2019 Strona internetowa Zamawiającego www.peckwidzyn.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na [...]

1811, 2019

Komunikat NR 1

18 listopada 2019|0 Comments

KOMUNIKAT NR 1 Kwidzyn, 18.11.2019 Nr sprawy 16/TT/IX/2019 Strona internetowa Zamawiającego www.peckwidzyn.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z [...]

2910, 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

29 października 2019|0 Comments

Nr sprawy: 16/TT/IX/2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia: 29.10.219 Termin składania ofert: do dnia [...]